Codependentie

Compulsieve aandoeningen, zoals alcoholisme, hebben een impact op de hele omgeving. Het effect van het gedrag van de persoon met de aandoening op anderen kan worden gezien als codependentie. Hoewel niet elke codependent noodzakelijkerwijs te maken heeft met alcoholisme of andere compulsieve aandoeningen, komen deze heel vaak samen voor.

Wat is een codependent?
Een codependent is iemand die zichzelf ziet door de ogen van anderen en zijn of haar eigenwaarde laat afhangen van de goedkeuring van anderen. Codependenten zijn vaak gericht op het oplossen van de problemen van anderen en het zorgen voor anderen, ten koste van hun eigen behoeften. Bij verslaving en dwangmatig gedrag, neemt de codependent de rol van verzorger op zich en beschermt de verslaafde of dwangmatige persoon tegen de gevolgen van zijn of haar gedrag. Hiermee wordt het gedrag van de in stand gehouden of zelfs versterkt door het mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld wanneer iemand de verantwoordelijkheid van de verslaafde persoon overneemt, zijn of haar gedrag bagatelliseert of verbergt voor anderen, de rommel opruimt die de ander achter zich laat of zichzelf opoffert om de verslaafde persoon te helpen.